سوالات درس هشتم کلاس چهارم

نمونه سوال های متن درس 8 هشتم مطالعات اجتماعی چهارم با جواب

۱) یکی از مشکلات انسان ها در گذشته های بسیار دور، فراهم کردن غذا بوده است.

۲) برای اینکه از حمله ی حیوانات در امان بماند، به غارها پناه می برد.

۳) انسان اولیه چه غذای می خورد؟

پاسخ: میوه ی درختان ، ریشه و برگ گیاهان و تخم پرندگان

۴) نقّاشی های به جا مانده روی دیوار غارهای قدیمی نشان می دهد که شکار در تأمین غذای انسان ها در آن دوره نقش مهمّی داشته است.

۵) اوّلین ابزارهای انسان، بیشتر سنگی بودند.

۶) حیواناتی که انسان رام کرد را نام ببرید.

پاسخ: گوسفند ، بز ، گاو و بعضی پرندگان

۷) انسان اولیه چگونه به کشاورزی روی می آورد؟

پاسخ: آنها می دیدند که وقتی دانه ای در جایی به زمین می افتد، پس از مدتی در آنجا گیاهی سبز می شود.

۸) مردم برای رواج کشاورزی خانه های خود را کجا ساختند؟

پاسخ: در کنار رودها و چشمه ها

۹) چه چیزهایی زندگی انسان اولیه را تغییر داد؟

پاسخ: کشف آتش – کشاورزی

۱۰) چرا روستاها به وجود آمدند؟

پاسخ: مراقبت از کشتزارها و انجام دادن کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود. در نتیجه، خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند.

۱۱) در آن زمان، داد و ستد به صورت مبادله ی کالا با کالا بود.

۱۲) هزاران سال قبل انسان ها چگونه زندگی می کردند؟

پاسخ: انسان ها وسایل و ابزارهای انسان امروزی را نداشتند و نمی دانستند چگونه از منابع طبیعی استفاده کنند و غذا ، پوشاک و مسکن تهیه کنند.

۱۳) انسان ها در گذشته های دور برای رفع نیازهای خود ابزارها و وسایل کمی داشتند.

۱۴) کشف آتش و کشاورزی تغییرات زیادی در زندگی انسان به وجود آورد.

۱۵) در گذشته ،انسان از غار چه استفاده ای می کرد؟

پاسخ: برای اینکه از حمله ی حیوانات در امان بماند به غارها پناه می برد ، در غار انسان از سرما و گرما و خطر حمله حیوانات در امان بود.

۱۶) نقاشی های روی دیوار غارهای قدیمی نشان دهنده ی چیست؟

پاسخ: اهمیت شکار در زندگی مردم غار نشین را نشان می دهد.

۱۷) چه عواملی به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شود؟

پاسخ: عقل و شعور – دست های توانا

۱۸) چند نمونه از ابزارهایی که در گذشته انسان ساخته است را نام ببرید ؟

پاسخ: ابتدا از سنگ، شاخه ی درختان و استخوان حیوانات برای کندن زمین، پیدا کردن ریشه گیاهان و سوراخ کردن پوست جانوران برای تهیه لباس استفاده می کرد.

۱۹) انسان ها به صورت گروهی به یک جانور بزرگ جثه حمله می کردند. شکار غذای زیادی برای آنها فراهم می کرد. آنها از پوست حیوان لباس از شاخ آن نیزه و از استخوان هایش سوزن درست می کردند.

۲۰) نقاشی های روی دیوار غارهای قدیمی نشان دهنده ی اهمیت شکار در زندگی مردم غارنشین است.

۲۱) انسان ها چگونه آتش را کشف کردند؟

پاسخ: در ابتدا، انسان ها از آتشی که در اثر رعد و برق به وجود می آمد می ترسیدند و فرار می کردند، اما بعد ها به فایده آن پی می بردند . همچنین فهمیدند که با به هم زدن بعضی سنگ ها می توانند آتش درست کنند.

۲۲) در دوره ای که انسان مواد غذایی مورد نیازش را از راه شکار بدست می آورد وظیفه مردان و زنان چه بود؟

پاسخ: مردان به شکار می رفتند و زنان در پناه گاه ها می ماندند و وظیفه آنها نگه داری از بچه ها و جمع آوری گیاهان خوراکی بود.

۲۳) انسان ها در گذشته چگونه کشاورزی را آموختند؟

پاسخ: انسان ها می دیدند که وقتی دانه ای در جایی به زمین می افتد، پس از مدتی در آنجا گیاهی سبز می شود بنابراین به کاشتن دانه هایی چون گندم و جو پرداختند.

۲۴) کشاورزی چگونه باعث یکجا نشینی شد؟

پاسخ: با رواج کشاورزی، در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند و در یکجا ساکن شدند.

۲۵) اولین روستاها چگونه به وجود آمد ؟

پاسخ: انسان ها برای مراقبت از زمین های کشاورزی خود در کنار زمین های خود ساکن شدند و چون مراقبت از مزرعه ها و کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود، آنها خانه های خود را در کنار یکدیگر ساختند و به این ترتیب اولین روستاها به وجود آمد.

۲۶) کشف آتش چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

پاسخ: روشنایی غارها و گرم کردن غارها – غذا پختن – پختن ظروف سفالی – دفاع از خود در مقابل حیوانات وحشی

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب